Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zo zošita deviataka

18. 1. 2010

 

 

ZO ZOŠITA DEVIATAKA  (možno ti to pomôže)

 

Autor: Janko Kráľ

Dielo: Orol

Lit.druh: revolučná, spoločenská lyrika

Lit.čas: meruôsme roky

Idea: 1. Janko Kráľ túži po slobode slovenského národa.

2. Matka tuší nebezpečenstvo a syna varuje.

3. Básnik napĺňa svoj osud (Boj za národnú svojbytnosť)

4. Pokoj v spoločnosti vystrieda búrka, orkán, víchor, chmáry

Citát: "Ale darmo je:kto proti osudu?"


 

Autor: Janko Kráľ

Dielo: Duma bratislavská

Lit.druh: revolučná lyrika

Lit.čas: rok 1843

Lit.postavy: Ľudovít Štúr, študenti, páni

Idea: Básnik vyjadril presvedčenie o nezadržateľnosti, rozvoja slovenského národného života.

Téma: Udalosti okolo zosadenia Ľ. Štúra z profesúry na bratislavskom lýceu

Citát: "A tie naše Tatry zďaleka sa smejú: Zahatajte páni, keď máte nádeju!"

 

Autor: Andrej Sládkovič

Dielo: Nehaňte ľud môj

Lit.druh:spoločenská lyrika

Lit.postavy: slovenský ľud, neprajníci

Idea: Básnik vyjadril vieru v budúcnosť slovenského národa, postavil sa do úlohy jeho obhajcu.

Citát: Ale nechaj mi národ bez hany,

Národ patrí k veciam svätým.

 

Autor: Samo Chalupka

Dielo: Kráľoholská

Lit.druh: spoločenská lyrika

Lit.čas: jánošíkovské obdobie (18. Storočie)

Idea: Básnik vyzýva slovenský národ za sociálnu a národnú slobodu.

Citát: Krivda za stôl sadla, pravda u dvier žobre.

Do zbroje! Kto si syn

Svojho rodu hodný:

Abože mi zahyň,

Abo buď slobodný.

Rým: prerývaný ABCB

 

Autor: Samo Chalupka

Dielo: Mor ho!

Lit.druh: lyrickoepická báseň

Lit.postavy: skupina slovanských poslov (kolektívny hrdina) / cár

Téma: Slovanskí poslovia sa stretávajú s rímskym cárom a odmietajú podmanenie slovanskej krajiny a zotročenie jej ľudu.

Idea: Básnik vyjadril myšlienku slobody, ktorá vrcholí vo výzve k národu nevzdávať sa:

Citát: A ty, mor ho! -hoj, mor ho! Detvo môjho rodu,

Kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu,

A čo I tam dušu dáš v tom boji divokom:

Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

Rým: združený AABB

 

Autor: Janko Matuška

Dielo: Nad Tatrou sa blýska

Lit.druh: lyrika

Lit.útvar: hymna

Autor: Ivan Krasko

Dielo: Otcova roľa

Lit.druh: reflexívna, osobná lyrika

Lit.čas: začiatok 20. storočia

Lit.postavy: autor stotožnený s tulákom

Idea: Autor smúti nad sociálnym útlakom.

Rým: prerývaný ABCB

 

Autor: Ján Kostra

Dielo: Každý deň

Lit.druh: reflexívna lyrika

Idea: Autor vyvoláva pocit ľudskosti, humanizmu, túžbu po dobrých medziľudských vzťahoch, po ľuďoch optimisticky naladených, túžiacich po vzdelaní.

Autor: Mikuláš Šprinc

Dielo: Nezhasínajte hviezdy

Lit.druh: reflexívna lyrika

Idea: Túžba po domove, vedomie, že človek k niekomu a niekam patrí.

 

Autor: Ján Hollý

Dielo: Na Umku

Lit.druh: lyrika

Lit.útvar: óda

Idea: Autor prosí Umku za návrat poblúdených k svojmu národu a materinskej reči.

Autor: Friedrich Schiller

Dielo: Na radosť

Lit.druh: lyrika

Lit.útvar: óda

Idea: Oslava života a radosti

Citát: Čo v prstení veľkom žije, nech cit bratstva velebí.

 

Autor: Adam Mickiewicz

Dielo: Óda na mladosť

Lit.útvar: óda

Idea: Oslava mladosti, mladých ľudí

Citát: Ó, mladosť, nektár tvojho života

Autor: Ján Botto

Dielo: K mladosti

Lit.druh: lyrika

Idea: Autor vyzýva mladých ľudí do boja za národnú a sociálnu slobodu.

Citát: Piesne treba, víchru treba!

Nech sa zdvihnú luny v nebá-

a svet starý padne v rumy!

 

Autor: Mikuláš Kováč

Dielo: Óda

- civilizačná poézia

Idea: Autor vyzýva človeka- korunu tvorstva -aby si chránil prírodu a krajinu vôbec

Citát: Chceme prísť veciam na koreň a vykoreňujeme.

 

Autor: William Shakespeare

Dielo: Sonety

Lit.útvar: sonet

Idea: Básnik si želá dokonalý národ, vystríha pred egoizmom.

Zamilovaný básnik nedôveruje žene.

Autor: Pavol Országh-Hviezdoslav

Dielo: Krvavé sonety

Lit.útvar: sonet

Idea: 1.Zobrazenie vojny

2.Túžba po mieri

Citát: Zášť - fakľu sváru - medzi plemeny zdus!

 

Autor: Janko Jesenský

Dielo: Slovenčine

Lit.útvar: sonet

Idea: Autor burcuje slovenský národ do boja za slovenskú reč.

Citát: kde s láskou čistou, láskou hlbokou

ma moja biela otrokyňa čaká

Rým: striedavý ABAB

 

Autor: Vojtech Mihálik

Dielo: Topoľ

Lit.útvar: sonet

Idea: Obdiv básnika Ivana Kraska.

Citát: Celý sa vzopäl do dvoch drobných kníh.

 

Autor: Kamil Peteraj

Dielo: Lisztove tajomstvá

Lit.útvar: populárna pieseň

Dielo: Holuby na korze

Idea: Autor hovorí o živote starých ľudí na ktorých všetci zabudli

Citát: Šedivý starý pán, život má za sebou

viem už mu zostalo len tých pár holubov.

 

Autor: Martin Kukučín

Dielo: Mladé letá

Lit.druh: epika

Lit.útvar: novela

Lit.prostredie: Motišovce, Revúca

Lit.postavy: Miško Jahoda, Ferko Putoris, Elena Zvarinová

Idea: Autor vyjadril proces rozumového a citového dozrievania ľudí.

Téma: Spomienky autora na študentské časy.

Citát: Vzbudila aj vo mne city, ale sa nehanbím za ne. Len urážať si ich nedám. Keby si ty tak cítil, vedel by si, ako taká urážka páli, bolí.

 

Autor: František Hečko

Dielo: Pecník-postruhníček (z knihy: Červené víno)

Lit.druh:epika

Lit.útvar: román

Lit.prostredie: Vlčindol

Lit.čas: zač. 20. storočia

Lit.postavy: babenka, starí rodičia, Urban Habdža, Kristína, Magdaléna, Marek Habdža

Téma: Život chudobných vinohradníkov.

Citát: Jeden z nás musí sa stadiaľto dostať von…zdravý…a to budeš ty, synáčik!

 

Jerome David Salinger

Deň ako stvorený pre banánové rybky

Lit.útvar: psychologická poviedka

Lit.prostredie: letovisko, pláž

Lit.čas: 60.roky 20.storočia, vietnamská vojna

Lit.postavy: Seymour, Sybil Carpenterová

Idea: Protest proti vojne a jej následkom.

Téma: Seymour trávi čas po návrate z vojny pri mori. Vojna zanecháva následky.

Citát: "Potom urobil niekoľko krokov a sadol si na prázdnu posteľ, pozrel na dievča, namieril pišloľ a vpálil si guľku do pravej sluchy."

 

John Steinbeck

Perla

Lit.druh: epika

Lit.útvar: poviedka

Lit.prostredie: Južná Amerika, more

Lit.čas: zač. 20.storočia

Lit.postavy: Kino, Juana - rybári

Idea: Bohatstvo neprináša vždy šťastie.

Téma: Na príbehu mladých indiánskych manželov autor rozpráva príbeh o nekonečnej láske a nenávisti o túžbe po bohatstve.

Citát: Môj syn bude čítať a listovať v knihách, môj syn bude písať a bude poznať písmo. Môj syn bude ráteť, a to všetko nás vyslobodí, lebo prezrie - prezrie a cez neho prezrieme aj my.

 

Antoine de Saint-Exupéry

Malý princ

Lit.druh: epika

Lit.útvar: filozofická rozprávka pre dospelých

Lit.prostredie: Sahara

Lit.čas: začiatok 20. storočia

Lit.postavy: autor, malý princ (6-ročný chlapec z inej planéty)

Idea: Dielo je humanistickým posolstvom autora.

Téma: Autor rozpráva zážitky zo stretnutia s malým princom.

Citát: "Poznám planétu, kde býva jeden pán, celý červený v tvári. Nikdy neprivoňal ku kvetine. Nikdy sa nezahľadel na hviezdu. Nikdy nemal nikoho rád. Nikdy nerobil nič iné, iba spočítaval. A celý deň opakuje ako ty: ,Ja som vážny človek! Ja som vážny človek!´ A to ho napľňa pýchou. Ale to nie je človek, to je bublina!"

 

Doris Lundová

Erik

Lit.druh: epika

Lit.útvar: kniha (poviedka)

Lit.prostredie: nemocnica

Lit.čas: súčasnosť

Lit.postavy: Erik, mama, lekári

Idea: Úzkostlivý pohľad matky na zápas syna o život

Téma: Skutočný príbeh zo života autorkinho ťažko chorého syna Erika.

Citát: "Vari nevidíš? Som iný ako ostatní. Musím s tým bojovať a vonku sa mi to darí lepšie."

 

Heinrich Stoll

Priamov poklad ( Sen o Tróji )

Lit.útvar: historický román

Lit.prostredie: pohorie Ida

Lit.čas: 14.6. 1873

Lit.postavy: Heinrich Schlieman

Idea: Autor sa venuje vlastnostiam hlavnej postavy a jeho úžasným nálezom.

Téma: Autor rozpráva o životných osudoch H. Schliemanna.

Citát: Opäť zavŕta nožom a pôda Tróje daruje svojmu vernému prorokovi jeden predmet za druhým.

 

Christian Jacq

Súboj s býkom

Lit.druh: epika

Lit.útvar: historický román

Lit.prostredie: Egypt

Lit.čas: 1279-1212 B.C.

Lit.postavy: Ramzes, faraón Setchi

Citát: Ty Ramzes, si vyšiel z matkinho lona ako skutočný býk a musíš sa stať žiariacim slnkom, ktoré bude vysielať lúče pre blaho tvojho národa.

 

Jozef Horák

Leteli sokoli nad Javorinou

Lit.útvar: histor. román

Lit.prostredie: Orava, Liptov, Turiec, Považie

Lit.čas: 1848/1849

Lit.postavy: Hurban, Štúr, Hodža

Idea: Za veľkými činmi sa skrýva, nielen obetovanie životov, ale aj sebaobetovanie týchto ľudí v osobnom a citovom živote.

Téma: Autor opísal obdobie, keď slovenský národ zvádzal tvrdé boje za to, aby boli akceptované jeho prirodzené požiadavky na národnú slobodu.

Citát: Najprv je treba pomôcť tamtým, potom je čas starať sa o vlastnú osobu.