Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literatúra - zhrnutie 2

18. 1. 2010

Slovenská literárna moderna

 - začiatok 20. storočia

- symbolizmus – uprednostňuje zmyslové poznanie reality, za dôležitú považuje obraznosť, fantáziu, symbol, symbol sa stáva základným výrazovým prostriedkom

 

Ivan Krasko (Ing. Ján Botto)

 -básnické zbierky –  Nox et solitudo (Noc a samota)

                                Verše

-básne – Otcova roľa, Už je pozde

 

Janko Jesenský

-poézia: Verše I., II.(báseň Nepoviem), Zo zajatia, Na zlobu dňa I., II., Slovenčine
-próza: Malomestské rozprávky (poviedky), napr.: Pani Rafiková, Slnečný kúpeľ, Štvorylka, Maškarný ples; Demokrati (román)

 

Slovenská literatúra medzi dvoma svetovými vojnami

 

Martin Rázus

 -poézia, próza, dráma, eseje

-autobiografické romány – Maroško, Maroško študuje

 

Ján Smrek (Ján Čietek)

-básnik životného optimizmu, mladosti a lásky – vitalizmus

-zbierky – Cválajúce dni, Iba oči, Božské uzly, bás. skladba – Básnik a žena 

-básne – Oči, Najčistejšia láska

 

Maša Haľamová

-poézia – bás. zbierky – Červený mak, Smrť tvoju žijem, básne – Jar, Jeseň

 

Katolícka moderna

V 30. rokoch 20. storočia do literatúry vstupuje mladá generácia básnikov. Väčšinou išlo o básnikov – katolíkov / viacerí boli kňazi/ , ktorí sa zoskupili do jedného prúdu – katolíckej moderny

Hlavnými predstaviteľmi katolíckej moderny sú Rudolf Dilong, Pavol Gašparovič – Hlbina, Janko Silan a Ján Haranta, Mikuláš Šprinc- Nezhasínajte hviezdy

 

Lyrizovaná próza

Lyrizovaná próza – sa vyčlenila ako samostatný prúd v 30. rokoch ako protest proti vojne a fašizmu. Padajú ľudské hodnoty: česť, svedomie, láska, pravda, spravodlivosť. Lyrizovaná próza sa ich snaží upevňovať, vracať ich. Tvorba sa sústreďovala na dedinu a dedinského človeka žijúceho v spojení s prírodou – jednota prírody a človeka. Orientuje sa na priateľstvo, lásku, prírodu, domov a životné hodnoty človeka.
Jozef Horák  (Leteli sokoli nad Javorinou)

Ľudo Ondrejov  (Africký zápisník, Horami Sumatry – cestopisy,

Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin, Na nebi sú tvoje hviezdy – románová  trilógia )

Margita Figuli

-zbierka noviel – Pokušenie

-novela – Tri gaštanové kone

-autobiografická románová kronika – Mladosť

František Švantner

- novela Malka, román Nevesta hôľ, historický román Život bez konca

 

Slovenská literatúra po roku 1945

 

Poézia

Ján Kostra, Andrej Plávka, Štefan Moravčík

Vojtech Mihálik (zbierky – Spievajúce srdce, Sonety pre tvoju samotu, Dialógy, básne – Boháčka, Za rúčky, Topoľ)

Milan Rúfus (Až dozrieme, Chlapec maľuje dúhy, Lupienky, Zvieratníček, Modlitbičky,  básne – Laktibrada, Nedeľná modlitba za otcove ruky, Rozhovor v parku so strážnym anjelom)

Miroslav Válek (Príťažlivosť, Nepokoj, Do tramtárie, báseň – Jesenná láska)

Ľubomír Feldek (Hra pre tvoje modrá oči, Modrá kniha rozprávok)

Daniel Hevier (Básnička ti pomôže, Kam chodia zmrzlinári na zimu, básne – Jar, Poslíček, Náušnica v uchu)

Tomáš Janovic (Epigramatika, O cestovaní nosa Dlhonosa z paneláku na Island, Podbájky)

Kamil Peteraj (piesňové texty – Texty, Pop texty, populárne piesne – Bosá láska, Mince na dne fontán, Holuby na korze, Lisztové tajomstvá)

 

Próza

Rudolf Jašík, Ladislav Mňačko, Vladimír Mináč, Ladislav Ťažký, Ján Navrátil, Peter Glocko, Nataša Tanská, Anton Hykisch, Dušan Dušek, Ladislav Balek

Mikuláš Kováč (Deväť studničiek, Prorok a snežný pes)

František Hečko (román – Červené víno)

Ján Domasta (historické prózy – Kuruci, Zbojníci, povesť – Tri prúty kráľa Svätopluka)

Ľudo Zúbek (Jar Adely Ostrolúckej, Skrytý prameň, Turci sa Bratislavy boja)

Vojtech Zamarovský (literatúra faktu – Za siedmimi divmi sveta, Objavenie Tróje, Dejiny   písané Rímom, Na počiatku bol Sumer)

Milan Ferko (historické prózy – Jánošík, Veľkomoravské záhady, Svätopluk, Ako divé husi)

Vincent Šikula (Prázdniny so strýcom Rafaelom)

Peter Jaroš (román – Tisícročná včela, povesť – Krásna hôrka, horká kôrka)

 

Literatúra pre deti a mládež

Mária Rázusová-Martáková, Rudo Moric (Z poľovníckej kapsy), Elena Čepčeková, Krista Bendová, Klára Jarunková, Rudolf Sloboda

 

Slovenská dráma po roku 1945

Štefan Králik, Peter Karvaš, Milan Lasica a Július Satinský (Radostná správa, Nečakanie na Godota, Lasica – Bolo nás jedenásť, Piesne o ničom, Satinský – Rozprávky uja Klobásu)

 

Literárna kritika

-rozoberá a hodnotí literárne diela, ozrejmuje ich význam pre spoločenský a kultúrny život, v literárnej kritike sa často využíva forma eseje

Alexander Matuška (eseje – Štúrovci, Človek proti skaze – o Karlovi Čapkovi)